Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általános szerződési feltételek

ÁSZF (Általános szerződési feltételek)

A képzési program, tematika és az időpont-változtatás jogát fenntartjuk. 
A részvételi díjból mindig csak egy kedvezmény vehető igénybe. 

Halasztás 

  • A képzés első napját megelőző 61. napig a jelentkezés térítésmentesen halasztható.
  • A képzés első napját megelőző 60-31. nap között a képzés a képzés díjának 25%-át kitevő átregisztrálási díj ellenében halasztható.
  • A halasztás és átregisztrálás lehetőségével az eredeti képzés megkezdése előtt 30 vagy 30-nál kevesebb nappal 49%-os átregisztrálási díj mellett lehetséges
  • Halasztás esetén mind a képzés teljes díja, mind az átregisztrálás díja fizetendő. Ezen fizetés az esedékessége az alábbi két időpont közül a korábbi: i) képzés eredeti időpontjának első napja előtti 8. naptári nap, vagy ii) az eredeti előlegbekérő határideje. 

Lemondás 

  • A képzés első napját megelőző 61. napig a jelentkezés térítésmentesen lemondható.
  • A képzés első napját megelőző 60-31. nap között a képzés 25%-os díj fizetésének terhe mellett mondható le.
  • A képzés első napját megelőző (utolsó) 30 napban a képzés, a képzés 49%-os díja fizetésének terhe mellett mondható le.
  • Lemondás esetén a képzés díja fizetésének esedékessége az alábbi két időpont közül a korábbi: i) képzés eredeti időpontjának első napja előtti 8. naptári nap vagy ii) az eredeti előlegbekérő határideje. 


Mind a normál, mind a kedvezményes áron igénybe vett képzés lemondása vagy halasztása esetén a fizetendő díjak, ide értve lemondás esetén fizetendő díjat, a részvételi díjat és az átregisztrálás díját is, mindig a teljes árú részvételi díjra, ill. a teljes árú képzési díjra vetülnek. A halasztást vagy lemondást kérjük szíveskedjenek e-mailben és sms-ben is jelezni, a halasztás vagy lemondás érvényességi feltétele annak e-mailben és sms-ben is történő elküldése az info@mediacomm.hu e-mail címre és a +36 209 342 760-os telefonszámra.  

 

 

  

Mikrovállalkozás és Kkv: 
Kedvezményeink szempontjából mikrovállalkozásnak, ill. kkv-nak tekintjük az 500 millió forintos forgalmat el nem érő vállalkozásokat. A forgalom nagysága szempontjából a jelentkezés/megrendelés előtti utolsó teljes pénzügyi év árbevétele mérvadó. 
Kedvezményeinkre nem jogosultak azon, a de jure, ill. a forgalom alapján kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amely vállalkozások (rész)tulajdonosai vagy a (rész)tulajdonosok (rész)tulajdonosai (és így tovább) nem kisvállalkozások. Példa. A másfél milliárd dolláros forgalmú globális gyógyszercég 2 fős magyarországi képviselete 160 milliós forgalom mellett (hiába kisebb az 500 milliónál) nem jogosult a kedvezményre. 
Kedvezményeinkre nem jogosultak az olyan cégcsoportba, ill. jórészt azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek, amely cégek összforgalma az 500 millió forintot meghaladja. Példa. Kis István vállalkozónak van n cége, ezek közül néhány tekintélyes forgalmat realizál, a KisInvest forgalma eléri a 600 millió forintot, a KisEdu Kft. forgalma 2 millió Ft, ebben az esetben a KisEdu Kft-nek a kedvezményt nem tudjuk biztosítani.

 

Last minute jelentkezés

Amennyiben a nyílt tréning létszáma lehetővé teszi, utolsó pillanatos jelentkezést is szívesen fogadunk. A képzést megelőző héten történő jelentkezés és fizetés esetén 24.000 Ft+áfa/fő összegű felár fizetendő, a képzést megelőző 14-ik napon belül történő utalás esetén 12.000 Ft+áfa/fő felár fizetendő.


A részvételi díj kifizetése: 

A tréning részvételi díja előlegbekérő levél alapján előre fizetéssel egyenlítendő ki.

   

A részvételi díj késedelmes kifizetése:  

A késedelmes fizetés a kedvezmények elvesztéséhez vezet és késedelmi kamatot számolunk fel:

1. A kedvezmények elvesztése. A részvételi díjat előre ki nem fizető vagy azt késve fizető résztvevők, ill. azok költségviselői a tréningek kedvezményes (50%-os) díjaira (99.000 Ft+áfa/fő, 2. résztvevő díja 49.500 Ft+áfa/fő, kkv. esetén 49.500 Ft+áfa/fő) továbbá más fajta további kedvezményre nem jogosultak, általuk 
1.1. Egynapos coaching esetén a 149.500 Ft-os kedvezményes díj helyett a normál 299.000 Ft+áfa/fő díj fizetendő 
1.2. A 2 napos nyílt tréningek esetén a résztvevők után a 199.000 Ft+áfa/fő összegű normál díj (alapdíj) fizetendő

1.3. A 3 napos MINI MBA-ék esetén a 299.000 Ft+áfa/fő normál díj fizetendő.

2. Az alapdíjra vetítve, minden késedelmes nap után a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetendő.