Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Döntéshozatali tréning

 

DÖNTÉSHOZATALI TRÉNING 
(Céges és nyílt tréning is)

Önnek ajánljuk döntéshozatali tréningünket, ha Ön gyakran kerül nehéz döntési helyzetbe, ha a döntéshozatal komplex előkészítést, csapatmunkát igényel és ha "bonyolult" döntéseket kell hoznia. Tréningünkön megismeri az üzleti döntési dilemmák elemeit, képes lesz döntési helyzeteinek modellezésére, megismeri a döntéshozatal és a problémamegoldás néhány szoftveres megoldását is.

A tréning segítséget nyújt a következő technikák és készségek elsajátításában:

A különböző döntéshelyzetek és a csoportműködés összefüggéseinek felismerése

Vezetési technikák az értekezleten: animáció, moderálás

Csoportos információgyűjtés a döntéshez

Döntés elősegítése csoporthelyzetben

Ismerje meg saját döntéshozatali sajátosságait!

Hogyan vezessen ügydöntő tárgyalásokat?

Mit tanulhatok másoktól?

A tréning fő témái:

Betekintés a döntéshozatal pszichológiájába

Egyéni és csoportdöntés előnyei és hátrányai

Döntés és konfliktus viszonya, a döntés szempontjából lényeges és lényegtelen szétválasztása

Érdekek, lobbik, közvetítés

Hatalom és döntés viszonya

Döntéshelyzet befolyásolása érvekkel és érzelmekkel

Döntéshozatali technikák, a szinergikus munkacsoport

Az én döntési gyengeségeim és erősségeim

A másik döntési készségeinek feltárása, hasznosítása

Tárgyalás- és értekezletvezetési példa kidolgozása

Döntéshozatali szoftverek használata

A tréning végére képessé válik:

A döntési helyzetek felismerésére

A döntést elősegítő lépések tervezésére

A saját döntéshozatali stílus beazonosítására

A hatékonyabb csoportirányításra, értekezletvezetésre

Döntéshozatali eljárások tudatos alkalmazására

Jobb döntési stratégiák alkalmazására

A tematikát céges ügyfelünk igényei szerint alakítjuk ki, a résztvevők elsajátíthatják az alábbiakat is:

Döntéselméleti alapok

A döntési problémák: 
A döntési szituációk típusai; alapfogalmak; a döntési folyamat fázisai és szerepkörei

Egyéni döntéshozatal: 
Elemi döntési módszerek; eliminációs eljárások; a lexikografikus módszer; Optimista és pesszimista döntéshozó

Bizonytalanság melletti döntések: 
Optimista és pesszimista döntéshozók; elmulasztott nyereségek alapján történő döntés;
Döntés a várható pénzérték alapján; a tökéletes információ értéke; nem tökéletes információn alapuló döntések; döntési fák

A kockázat kezelése döntési feladatokban: 
Hasznossági függvények; A bizonyossági egyenértékes módszer; Kockázati magatartások; Döntési paradoxonok 

Csoportos döntések, szavazások
Elméleti korlátok: az Arrow-féle lehetetlenségi tétel; társadalmi döntések;
Szavazási eljárások; Condorcet és Borda módszere; Manipuláció és védés

Többszempontú döntések

Analytic Hierarchy Process (AHP):
A szempontfa; A páros összehasonlítás módszere; A szempontsúlyok meghatározása;
Az alternatívák értékelése a szempontok szerint; Expert Choice; Érzékenységvizsgálat egy vagy két szempont súlyára vonatkozóan

A PROMETHEE módszertan:
Általánosított szempontfüggvények; Az outranking reláció; Az eredmények vizualizálása;
Érzékenységvizsgálat egy szempont súlyára vonatkozóan 

Egy csoportos döntési modell többszempontú döntési feladatokra (WINGDSS):
Döntéshozói szavazóerők (kompetencia-súlyok) és jogkörök; Egyéni és csoportos rangsorok; 
Érzékenységvizsgálat az összes döntési paraméterre vonatkozóan

Esettanulmányok:
Banki projektek rangsorolása; Automatikus ajánlórendszer egy on-line közösség rendszerében;

A döntéstámogatás jelenlegi és jövőbeli kihívásai:
A döntési módszertanok közötti választás nehézségei; A térinformatikai szerepe a döntéshozatalban; Az internetes szavazás: lehetőségek és veszélyek;

Kérdéseit készséggel válaszoljuk meg: 06 209 342 760 vagy info@mediacomm.hu

Időpontok és helyszínek:

Oklevél és vizsga: Akik szívesen tesztelik tudásukat, azoknak a program végén, nem kötelező jelleggel vizsgalehetőséget biztosítunk. Az opcionális vizsgát sikerrel teljesítők tanúsítványt szereznek. A vizsga díja: 19.900 Ft + áfa.  

Mit kell hozni? Semmit nem kell hozni, minden ügyfelünk munkafüzetet / tananyagot kap.

Hogyan öltözzek? Résztvevőink többsége kényelmesen, elegánsan, de nem túl formálisan öltözik. ("smart casual") 

Étkezés: A bekészítéseket és az ebédet a részvételi díj tartalmazza. 

Céges képzések és a céges képzések díja
Vállalati programjainkat, céges tréningjeinket akár angolul, akár magyarul, az ügyfél 12 munkatársa is igénybe veheti. A céges programok időpontjai egyeztetendőek. Kérje árajánlatunkat!