Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Érzelmi intelligencia tréning

ÉRZELMI INTELLIGENCIA tréning
Céges és nyílt tréningek is        

A L'oreálnál az EQ alapon szelektált értékesítők évi 91.370 dollárral többet adtak el, mint a régi kiválasztási rendszer szerint felvett értékesítők, és a fluktuáció is drámaian kisebb volt közöttük. Miután egy termelővállalatnál az ellenőrök ÉI-tréningen vettek részt, a leállások 50%-kal csökkentek, a panaszok száma az éves 15-ről átlag 3-ra csökkent, a cég túlteljesítette termelékenységi célját. A magas stressznek kitettek közül azok, akik képesek voltak gondolkodásukkal érzelmeiket menedzselni, NEM mutattak nagyobb halálozási adatokat, mint az alacsony stresszel élők. Az érzelmi intelligenciának több modellje közül tréningünk azon, Goleman-féle "első" megközelítésre épül, amely szerint az érzelmi intelligenciának 5 területe, 4 alapkompetenciája és 19 alkompetenciája van. Az érzelmi intelligencia 5 területe:

1. Magunk és saját érzelmeink megértése (én-tudatosság). 
2. Érzelmeink menedzselése, a lelki állóképesség. Ez a harag, düh menedzselésének készsége. Az a készség, hogy kudarc, kritika, csalódás, az élet egy-egy pofonja után összeszedjük magunkat, felálljunk és menjünk tovább. Hogy túl tudjunk lenni a "rossz dolgokon". 
3. Az ön-motiváció. A kitartás, az állhatatosság. Az a képesség, hogy célokat tűzzünk ki, tervet készítsünk és nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre haladjunk a terv szerint a célok felé. 
4. Az érzelmi intelligenciához tartozik a társas tudatosság, mások érzelmeinek felismerése, megértése, az együttérzés (empátia), a beleérzés és segítség.
5. Végül kapcsolataink építésének a képessége. 

Mindez együtt, angolul: "being heart smart". 
Az érzelmi intelligencia legújabb megközelítéseiben az érzelmi intelligencia része az egyén közérzete/motiváltsága/energiaszintje, a stresszmenedzsment készsége (voltaképpen az érzelmi önmenedzsment), az alkalmazkodás/adaptáció készsége, az empátia és az intraperszonális ügyesség. Utóbbin belül a magas önbecsülés, önismeret, amely (értelemszerűen) igen komolyan hat az asszertivitásra. 
Tréningünk arra a meggyőződésre épül, hogy az érzelmi intelligencia részben velünk született és tanult (nature and nurture), ugyanakkor részben tanulható, fejleszthető. 

MIÉRT JÖJJÖN EL KÉPZÉSÜNKRE?
Élete egyik legjelentősebb tréningjét ígérjük. Sem a génjeit, sem a teljes szocializációját, ide értve az egész gyerekkort és a több százezer interakciót a szülőkkel, testvérekkel, tanárokkal stb. két nap nem fogja át- és felülírni. De fontos felismerésekhez jut, és konkrét, már a tréningen is gyakorolt, majd a nagybetűs életben tovább gyakorolható lépéssorokat visz haza, hogy folyamatosan gyakorolva építse EQ-ját. Erősíti önbizalmát, hogy egyre kevesebbet kelljen óvatoskodva fogalmaznia, mégsem fogják támadni. Karizmatikusabb lesz, akinek egyre kevésbé vágnak a szavába. Ha megszólal, Önre fognak figyelni. Népszerűbb lesz. Jobban megtalálja a hangot másokkal. Másként fog figyelni. Empatikusabb lesz. Keresik majd a társaságát. Ezért merjük állítani: a gyakorlásra épülő érzelmi intelligencia képzés jelentősége felbecsülhetetlen. 

IQ és EQ
Életminősége, magánéleti és munkahelyi sikere inkább múlik az EQ-ján, mint az IQ-ján.
Számos IQ-val kapcsolatos kutatást végeztek, a kutatások szerint a munkateljesítmények szórását az intelligencia 4 és 25% közötti mértékben magyarázza. Ha az adott munkakörhöz szükséges kognitív képességekkel bírunk, akkor is 75-96%-os mértékben az érzelmi intelligencia dönti el, hogy mi, vagy a kollégánk kapja az előléptetést, hogy Ön vagy a munkatársa fog sokszorosan többet értékesíteni. Sőt. Sok tényezőn keresztül (stresszmenedzsment, pozitív szemlélet, társas kapcsolatok, képesség hajnalban kelni és menni az uszodába), hogy Ön vagy ő él tovább és jobban. 

Kiknek ajánljuk?

Ha vállalkozó, ha ügyfélszolgálaton vagy értékesítési területen dolgozik vagy vezető, egyenesen el "kell" jönnie. Ha projekteken vagy mátrix szervezetben dolgozik pláne. A 2 nap alatt az érzelmi intelligenciát alkotó kompetenciákból többet is fejleszt. Ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül: 


I. Én-tudatosság
1. Önismeret: személyiségünk, viselkedésünk ismerete, érzelmeink felismerése
1.1. Érzelemtudatosság
1.2. Az érzelem-gondolat-cselekvés híd tudatossága
1.3. Az adott érzelem teljesítmény-befolyásának felismerése
1.4. A célok és értékek tudatossága
2. Önértékelés: erősségeink, tartalékaink és határaink ismerete
3. Önbizalom: egészséges önértékelés, önelfogadásból következő magabiztosság  
II. Érzelmi önmenedzsment, lelki állóképesség (érzelmeink módosításának képessége) 
4. Önkontroll, benne előbb gondolkodni, mint cselekedni, megnyilvánulásaink ellenőrzése...
III.Ön-motiváció  
Az állhatatosság, a kitartás, a pozitív energia fenntartása 
IV. Társas tudatosság, empátia
A csoportfolyamatok, az emberek érzéseinek, szükségleteinek megértése, az érzelmi környezet és a hatalmi viszonyok olvasásának képessége
V. Kapcsolatépítés
A kommunikáció, a befolyásolás, a meggyőzés - mindaz, ami nélkül vezetés, menedzsment, projekt- és team munka sincs ...
pl.
17. Konfliktuskezelés
18. Kapcsolati háló gondozásának, építésének készsége
19. Csapatmunka végzésének képessége, csapatépítési készség

1. nap: Önismeret, érzelmi önmenedzsment, empátia / társas tudatosság

08.00-09.30 Bevezetés, ismerkedés; a trénerek, a résztvevők 
Én-tudatosság
Mi az EQ?
Én-tudatosság
Az első gyakorlat: érzelmek azonosítása
A második gyakorlat: érzelmeink tudatosítása

09.40-11.10 
Önismeret a világ egyik legismertebb személyiségtipológiája alapján
Azonosítja saját személyiségtípusát, erősségeit és személyiségtípusának odafigyelést igénylő Achilles-sarkait 

11.20-12.50 Érzelmi önmenedzsment I. 
A lelki állóképesség fejlesztése egy kognitív pszichológiai módszerrel avagy érzelmeink módosítása lépésről lépésre

Ebéd

13.50-15.20 
Érzelmi önmenedzsment II. 

15.30-17.00 
Érzelmi önmenedzsment III. 
Állapotteremtés és két másik érzelmi önmenedzsment technika
A harag kezelésének 6 lépése
Stresszkezelés másfajta gondolkodással, élete lehet, hogy egyik legfontosabb videója


 

2. nap: Társas tudatosság, kapcsolatépítés 
(benne a közös hullámhossz megtalálása)

08.00-09.30 
Társas tudatosság  
A másik megértése, empátia, szimpátia és segítség
Gyakorlat I. Olvassuk mások érzelmeit (a Harvard gyakorlat)
Gyakorlat II. Mit érezhet a másik?
Gyakorlat III. A másik nézőpontjából közelítve 
Gyakorlat IV. Azonosulás a munkatársak érzéseivel

09.40-11.10 
Kapcsolatépítés I.  
Rapport (összhang) kialakítása idegenekkel
Hogyan csevegjünk egyszeregy
Testre szabott kommunikáció a más személyiségtípusokkal

11.20-12.50 Kapcsolatépítés II.
Asszertív konfliktuskezelés, az asszertivitás nyelvezete
Én-közlések és a 
Verbális aikido

 

Ebéd

13.50-15.20 Kapcsolatépítés III.
Hogyan adjunk visszajelzést érzelmileg intelligensen, amit minden vezetőnek, coachnak, szülőnek, párkapcsolatban élőnek tudnia kell, de sehol nem tanítják
"Érzelmileg intelligens" öröm a másik sikereinek

15.30-17.00 Összefoglalás
Mit fogsz (másként, többet) csinálni, gyakorolni, megvalósítani a tréning után?

Kérdéseire készséggel válaszolunk: info@mediacomm.hu vagy +36209342760.
 

Érzelmi intelligencia tréning időpontok és helyszínek:

  • 2023. január 16-17. Nyugati Oktatási Központ (1055 Bp., Nyugati tér 9
  • 2023. március 6-7. Bobbio Hotel (1121 Bp., Béla király út 47.)
  • 2023. június 29-30. Bobbio Hotel (1121 Bp., Béla király út 47.)
  • 2023. október 5-6. Bobbio Hotel (1121 Bp., Béla király út 47.)
  • 2023. november 27-28. Bobbio Hotel (1121 Bp., Béla király út 47)

 

Kedvezmények és a nyílt tréning(ek) részvételi díja:

  • Részvételi díj: 199.000 Ft + áfa
  • Céges ügyfeleinknek a második, és további munkatársak díjából 33%, ill. 50% kedvezményt biztosítunk. 
  • A tréninget követő fakultatív vizsga díja 9.900 Ft+áfa.
  • A részvételi díj a tananyag, az ebédek és bekészítések költségét tartalmazza.  

Jelentkezés a tréningre: A jelentkezési lap a word dokumentum értelemszerű kitöltése után e-mailben (info@mediacomm.hu) visszaküldhető. Az elfogadott jelentkezéseket visszaigazoljuk, kiküldjük az un. előlegbekérő-levelet, annak kiegyenlítésekor kerül kiállításra a számla.  

 

A tréninget követő opcionális vizsga és tanúsítvány
A nyílt képzések/tréningek végén azoknak, akik szívesen tesztelik tudásukat, azoknak nem kötelező jelleggel (opcionális) vizsgalehetőséget biztosítunk. A sikeres vizsgázók tanúsítványt szereznek. 
A vizsga nyílt programok esetén közvetlenül a tréning befejezését követi. Számon kérjük a képzés során elsajátított elméleti ismereteket és a tréninges helyzetgyakorlatokhoz hasonló szituációs gyakorlatban kell a tréningcélokat jelentő kompetenciák elsajátítását bizonyítani.  
A képzés eredményességének mérése céges programok esetében (jellemzően) a következők szerint történik. 
Vagy a képzés első napján, vagy a tréninget megelőző képzési igény felmérésekor tartjuk azon viszonyítási alap (benchmark) gyakorlatot, amely az induláskori készségszintet méri. 
A képzés utolsó előtti blokkjában kerül sor a zárógyakorlatra, amely zárógyakorlatot (igény szerint vizsgagyakorlatot) videóról visszanézzük. A tréningcélként kijelölt szempontok alapján pontozzák egymást - ismét 1-10-ig skálázott normál eloszlásgörbén a résztvevők - így mérjük az induló képesti fejlődést a fejlesztési célként rögzített kompetenciák mentén.

A résztvevők: 
A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele legalább érettségi, vagy más tréningünkön szerzett tanúsítvány.   

Jelentkezési határidő: a jelentkezés folyamatos, de jelentkezést a program előtti utolsó héten 12.900 Ft+áfa/fő felár mellett fogadunk el, ha a csoport létszáma lehetővé teszi.

Mit kell hozni a tréningre? Semmit. Minden ügyfelünk tananyagot kap, a minőségi képzéshez szükséges tárgyi feltételeket (projektor, számítógép) céges képzés esetén is készséggel biztosítjuk.

Az oktatás mikor kezdődik és mikor ér véget?
Az egyes napokon az oktatás 8.45-kor kezdődik, és 16.45-kor ér véget, ezt követi opcionális egyéni konzultáció, kérdezz-felelek 18.15-ig. Kérjük, hogy az első napon 8.30-ra szíveskedjen érkezni.

Ebéd, étkezés a tréning idején
A program során ebédet, a szünetekben frissítőket, kávét biztosítunk.

Céges képzés, céges tréningek
Nyílt képzéseink maximális létszáma 8 fő. Vállalati programjainkat akár angolul, akár magyarul, az ügyfél 6-8 munkatársa, kivételes esetekben 10 fő is igénybe veheti. A céges program lehet az ügyfél telephelyén is, projektort, flipchartot, írásvetítőt, laptopot biztosítunk.

Kérdéseit készséggel válaszoljuk meg: info@mediacomm.hu vagy +36209342760, vagy jelentkezzen most!